Blog

Jeszcze raz wakacje

Pierwsze dzisiejsze zadanie polegało na rozdzieleniu pomiędzy pracującą wspólnie parę dzieci fragmentów pocztówek opisanych liczbami 1 lub 2. Potem każde z dzieci samodzielnie składało swoją pocztówkę w całość i naklejało ja na kartkę. Finałem dzisiejszych zajęć było rozwiazywanie zagadek opisujących ułożone wakacyjne krajobrazy- góry, plażę, rzekę, las czy pustynię.