Blog

Grupa Żółta w Pszczelarium

Nasze średniaki dzielnie przemaszerowały spory dystans dzielący nas od Pszczelarium, a potem z wielką uwagą wysłuchały opowieści o pszczołach. Z animuszem założyły też specjalne stroje pszczelarzy, chroniące przed użądleniem. Bez lęku obserwowały poczynania pszczelarza wyjmującego z uli ramki pełne pszczół, obserwowały pracę owadów, brały do ręki trutnie. A na zakończenie zajęć spróbowały smakowitego miodu. Niewątpliwa atrakcją zajęć były kozy – stałe mieszkanki SDK, z ciekawością spoglądające na nasze przedszkolaki.