Blog

Badacze przeszłości wizyta w kuźni

Muzeum prowadzone jest od wielu lat przez artystę metaloplastyka, którego prace znają przedszkolaki chociażby z pięknej ozdobnej kraty wokół odwiedzanego przez nas platanu. W muzeum można poznać narzędzia, którym posługiwali i dotąd posługują się kowale, przyjrzeć się pracy kowala oraz obejrzeć wytwory ich pracy. To ciekawa i pouczająca wycieczka pokazująca pracę kompletnie nieznaną naszym przedszkolakom.