Aktywności

nauka

Przedszkole oferuje dzieciom ciekawe, dostosowane do możliwości rozwojowych zajęcia edukacyjno- poznawcze. Dla grup młodszych nauczycielki opracowują plany miesięczne. Grupa Niebieska pracuje metodą projektów, każdemu z nich poświęcając od 4 do 8 tygodni.

Nauczycielki przedszkola i instruktorzy zajęć dodatkowych (rytmiki, logopedii, tańców czy ceramiki) wspólnie planują swą pracę.

Starannie dobierane są podręczniki, wskazywane przez nauczycielki poszczególnych grup po kilkutygodniowych prezentacjach, konsultacjach i naradach.

Najstarsza grupa Niebieska jest grupą, dla której prowadzony jest roczny program przygotowania przedszkolnego, zawierający między innymi (omawianą z rodzicami podczas indywidualnych spotkań) diagnozę jesienną i wiosenną oraz wnikliwą informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (przekazywaną rodzicom do końca kwietnia).

zabawa

Zapewniając przedszkolakom możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dydaktycznych należących zarówno do podstawowego pakietu edukacyjnego, jak i do oferowanego pakietu zajęć dodatkowych doceniamy rolę zabawy w rozwoju dziecka. Dlatego każdego dnia dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach takich jak:

 • zabawy konstrukcyjne (z wykorzystaniem piasku śniegu, materiału przyrodniczego, różnorodnych klocków)
 • zabawy dydaktyczne (turnieje zagadek, cotygodniowe zabawy logopedyczne dla każdej z grup, gry i zabawy matematyczne dla grup Żółtej i Niebieskiej, w ramach których odbyły się Igrzyska Matematyczne)
 • zabawy ruchowe podczas zajęć sportowych na boiskach, halach treningowych, salach przedszkola
 • zabawy tematyczne w oparciu o kąciki dostępne w salach przedszkola (sklep, kawiarenka, fryzjer, kuchnia), na placach zabaw (statek piracki, dinozaury), oraz realizowane podczas takich imprez jak bal przebierańców, bal makulaturowy czy Bal Misia
 • zabawy badawcze wprowadzające dzieci w tajniki botaniki, chemii i fizyki (uprawa i obserwacja roślin w przedszkolnym ogródku, wykrywanie skrobi, badanie kwasowości produktów przy użyciu własnych preparatów, badanie właściwości powietrza i wody) 
kultura
Przedszkole współpracuje z teatrami Guliwer, Lalka, Baj oraz fundacja Dziecięce Ogrody Muzyczne. W  roku szkolnym 2017/2018 przedszkolaki z grupy Żółtej uczestniczyły w 4 spektaklach, a z grupy Niebieskiej w 8 przedstawieniach, oglądając między innymi dziecięcą klasykę
(„Krawiec Niteczka”, „Pinokio”, „Karampuk”, “Brzydkie Kaczątko”) oraz nowatorskie spektakle będące adaptacjami współczesnej literatury dla dzieci (“Królewna Logorea i niedźwiedź”, “Jak działa odkurzacz”, “Czarodziej”, “Tata” ).
Kolejny rok kontynuujemy też współpracę z grupą folkową Orkiestra Dni Naszych. W tym roku muzycy zaprezentowali nam koncert zatytułowany “Piosenki mądrych dzieci”
Przedłużyliśmy współpracę z grupą muzyków poznając na 5 spotkaniach różnorodne style muzyczne  od muzyki renesansowej po muzykę z filmów niemych
Nasze nauczycielki jak zwykle w październiku zorganizowały konkurs recytatorski, w którym wzięły udział wszystkie dzieci z grup: Żółtej i Niebieskiej.W kwietniu odbył sie tez konkurs recytatorski “Moja Warszawa”
Propagowaniu kontaktów przedszkola z kulturą służą też lekcje muzealne starannie dobierane do możliwości percepcyjnych dzieci i tematyki kolejnych projektów realizowanych w przedszkolu. Obszerna lista zrealizowanych zajęć muzealnych znajduje się w zakładce WSPÓŁPRACA.
W związku z udziałem przedszkola w projekcie “Szkoła Varsavianistyczna” przedszkolaki uczestniczyły w wielu wydarzeniach kulturalnych na trenie przedszkola i poza nim. Obszerne sprawozdanie z działań w tym obszarze dostępne jest na stronie głównej przedszkola.
sport

Przedszkole realizuje program sportowy opracowany dla nas przez pracownika naukowego AWF dr Tadeusza Staniszewskiego, który uwzględnił wiek dzieci, ich dojrzałość fizyczną, psychiczną i społeczną. Za aktywność fizyczną przedszkolaków starszych w roku szkolnym 2017/2018 odpowiadały w szczególności dwie absolwentki AWF pracujące w przedszkolu – Barbara Matuszewska (mająca również uprawnienia instruktora pływania i instruktora rekreacji ruchowej) oraz Sylwia Krawiec oraz prowadząca raz w tygodniu zajęcia gimnastyki korekcyjnej Zofia Blicharska.

Najmłodsza grupa – Czerwona dwa razy w tygodniu uczestniczy w półgodzinnych zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej. W grupie Żółtej (średniaków) wprowadzona została gimnastyka korekcyjna w wymiarze ½ godziny/tygodniowo oraz zajęcia na hali treningowej klubu judo (prowadzone przez nauczycielkę przedszkola). Grupa najstarsza – Niebieska kontynuuje zajęcia na hali, pod kierunkiem trenerów klubu Tie Break, uważanych za jednych z najlepszych w Polsce specjalistów od treningu tenisowego dzieci najmłodszych i tak jak młodsze przedszkolaki korzysta raz w tygodniu z hali judo. Uzupełnieniem powyższych aktywności są proponowane dla dzieci powyżej 4 roku życia zajęcia funny judo prowadzone przez klub JUDO LEGIA WARSZAWA należący do dwukrotnego olimpijczyka Krzysztofa Wiłkomirskiego. W tej formie zajęć w roku szkolnym 2016/17 uczestniczyło 17 osób, czyli 65% przedszkolaków, którym dedykowane są powyższe zajęcia.

Nasze przedszkolaki korzystają często z pobliskiej infrastruktury sportowej:

 • dzieci z grup Żółtej i Niebieskiej odbyły w tym sezonie zimowym 4 treningi łyżwiarskie na lodowisku
 • dzieci  z wielką radością uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych na trampolinach Hangaru 646
 • przedszkolaki ze wszystkich grup korzystały z boisk pobliskiego gimnazjum

Kontynuowane były  zajęcia na basenie Koncertowa, w których uczestniczyło (raz w tygodniu) 9 osób spośród 18, którym dedykowany był ten projekt. Trening pływacki zaowocował startem przedszkolaków w ogólnoursynowskich turnieju Foki na start (listopad 2017,kwiecień 2018).

Przedszkole propaguje też aktywność sportową w gronie rodziny. W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowało dla rodziców i dzieci

 • VII Rodzinny Bieg Przełajowy (wrzesień 2017)
 • sobotnie podchody w Lesie Kabackim (październik 2017)
 • sobotnią wycieczkę rowerowa do Lasu Kabackiego (czerwiec 2018)
 • turniej plażowej piłki siatkowej, czyli sportowy Dzień Taty z okazji Dnia Taty (czerwiec 20

Wszystkie nasze starania o aktywność fizyczną wychowanków, zaowocowały dobrymi wynikami podczas rywalizacji ursynowskich przedszkolaków. Nasze przedszkole zajęło czwarte miejsce w  XVII Turnieju o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia w maju 20178 roku (startowało 11 zespołów) a także dzielnie walczyło w turnieju drużyn piłkarskich ursynowskich przedszkoli.

Przedszkole monitoruje rozwój sprawności fizycznej podopiecznych. We wrześniu 2017 i czerwcu 2018 roku odbyły się próby Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej Przedszkolaków. Starannie opracowane wyniki zostały udostępnione rodzicom wraz ze wskazówkami dotyczącymi domowej opieki nad fizycznym rozwojem dziecka.

f3

Nasze przedszkole aktywnie współpracuje z:

*Ursynowskimi bibliotekami dla dzieci i młodzieży (mieszczącymi się przy ulicy Wasilkowskiego i przy ulicy Barwnej). Dzięki dwukrotnym w ciągu miesiąca wypożyczeniom książek przedszkolaki ze wszystkich grup mogły zapoznać się w roku szkolnym 2017/2018 z około 200 pozycjami z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej, a także uczestniczyć w wakacyjnym projekcie “Książki ze Złotej Listy Literatury Dziecięcej”, pogłębiającym znajomość najwartościowszych pozycji dla młodego czytelnika.  Ponadto podczas wakacji  przedszkolaki korzystają z oferty “Lata w bibliotece”, biorąc udział w spektaklach teatralnych

*Klubami tenisowymi Tie Break i Judo Legia Warszawa wzbogacając zasoby lokalowe i kadrowe przedszkola.

*Warszawskimi muzeami, które przygotowały dla nas lekcje wzbogacające tegoroczne projekty:

 • Muzeum Narodowe zaproponowało udział w lekcjach muzealnych “Zabawy z barwami” i “Prawdziwa historia Świętego Mikołaja”
 • Przedszkolaki
 • Muzeum Sportu i Turystyki zorganizowało dla Niebieskich  lekcję dotyczącą historii kolarstwa

*Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, które przekazało nam wskazówki wzbogacające projekt “Szkoła Varsavianistyczna”

*Rodzicami. Dzięki ich zaangażowaniu zebraliśmy w tym roku szkolnym około 1200 kilogramów makulatury, a  uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczyliśmy na zakup filmów edukacyjnych dla przedszkola.

Dziesięcioro Rodziców zaangażowało się w wystawienie spektaklu “Bazyliszek” (przedstawienie to uświetniło dzień pożegnania starszaków), wcielając się w role, przygotowując kostiumy i tworząc oprawę muzyczną .

Dzięki zaangażowaniu rodziców podczas świątecznej aukcji pocztówek zaprezentowaliśmy około 50 pocztówek wykonanych w domu przez dzieci i rodziców, a dochód z ich sprzedaży przekazany został do Unicefu ze wskazaniem na pomoc dzieciom w Syrii.

Dzieci ze wszystkich grup mogły też uczestniczyć w 13 sobotnich spotkaniach rodzinnych

 • sportowych (bieg przełajowy, wycieczka rowerowa, Olimpiada Szachowa dla juniorów i seniorów)
 • plastycznych (lampiony z dyń, zdobienie pierników, wykonanie  kalendarza adwentowego)
 • edukacyjnych (Spacer śladami warszawskich legend, eksperymenty chemiczne,
 • czytelniczych (dzięki zaangażowaniu jednej z mam powstała kawiarenka literacka gdzie przy smakołykach można było kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego wymienić się doświadczeniami czytelniczymi, pooglądać najciekawsze wydawnictwa, posłuchać baśni czy wykonać pracę plastyczną)

Rodzice dzieci z grupy Żółtej, Czerwonej i Niebieskiej  a także absolwenci przedszkola regularnie czytali przedszkolakom.

Dzięki zaangażowaniu rodziców przygotowujących oryginalne kostiumy i rekwizyty oraz współpracy z instruktorami tańca z firmy SMILE SPORT przedszkolaki ze wszystkich grup uczestniczyły w niecodziennych balach: Makulaturowym i Pluszowego Misia czy Paradzie Warszawskich Postaci.

Kolejny już siódmy rok trwa współpraca z przyrodnikiem panem Romanem Personą prezentującym co dwa miesiące ciekawe zwierzęta. Przybliżaniu dzieciom świata roślin i zwierząt służą regularne wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych – w tym roku szkolnym jesienna wyprawa do “Czterech pór roku” i wakacyjna do gospodarstwa w Klembowie.
osiagniecia

  

Maj 2018. Czwarte miejsce w XVI edycji Turnieju o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia.

Czerwiec 2018 Start 3 chłopców z grupy Niebieskiej w międzyszkolnym turnieju szachowym w Wołominie zakończony zdobyciem przez jednego z chłopców IV kategorii szachowej, a przez dwóch chłopców V kategorii szachowej