Aktywności

nauka

Przedszkole oferuje dzieciom ciekawe, dostosowane do możliwości rozwojowych zajęcia edukacyjno- poznawcze. Dla grup młodszych nauczycielki opracowują plany miesięczne. Grupa Niebieska pracuje metodą projektów, każdemu z nich poświęcając od 4 do 8 tygodni.

Nauczycielki przedszkola i instruktorzy zajęć dodatkowych (rytmiki, logopedii, tańców czy ceramiki) wspólnie planują swą pracę.

Starannie dobierane są podręczniki, wskazywane przez nauczycielki poszczególnych grup po kilkutygodniowych prezentacjach, konsultacjach i naradach.

Najstarsza grupa Niebieska jest grupą, dla której prowadzony jest roczny program przygotowania przedszkolnego, zawierający między innymi (omawianą z rodzicami podczas indywidualnych spotkań) diagnozę jesienną i wiosenną oraz wnikliwą informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (przekazywaną rodzicom do końca kwietnia).

zabawa

Zapewniając przedszkolakom możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dydaktycznych należących zarówno do podstawowego pakietu edukacyjnego, jak i do oferowanego pakietu zajęć dodatkowych doceniamy rolę zabawy w rozwoju dziecka. Dlatego każdego dnia dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach takich jak:

 • zabawy konstrukcyjne (z wykorzystaniem piasku śniegu, materiału przyrodniczego, różnorodnych klocków)
 • zabawy dydaktyczne (turnieje zagadek, cotygodniowe zabawy logopedyczne dla każdej z grup, gry i zabawy matematyczne dla grup Żółtej i Niebieskiej, w ramach których odbyły się Igrzyska Matematyczne)
 • zabawy ruchowe podczas zajęć sportowych na boiskach, halach treningowych, salach przedszkola
 • zabawy tematyczne w oparciu o kąciki dostępne w salach przedszkola (sklep, kawiarenka, fryzjer, kuchnia), na placach zabaw (statek piracki, dinozaury), oraz realizowane podczas takich imprez jak bal przebierańców, bal makulaturowy czy Bal Misia
 • zabawy badawcze wprowadzające dzieci w tajniki botaniki, chemii i fizyki (uprawa i obserwacja roślin w przedszkolnym ogródku, wykrywanie skrobi, badanie kwasowości produktów przy użyciu wlanych preparatów, badanie właściwości powietrza i wody) 
kultura
Przedszkole współpracuje z teatrami Guliwer, Lalka, Baj. W  roku szkolnym 2016/2017 przedszkolaki z grupy Żółtej uczestniczyły w 4 spektaklach, a z grupy Niebieskiej w 8 przedstawieniach, oglądając między innymi dziecięcą klasykę
(„Piotruś Pan”, „Krzesiwo”, „Szewczyk Dratewka”, “Alicja w krainie czarów”) oraz nowatorskie spektakle będące adaptacjami współczesnej literatury dla dzieci (“Różowy gość”, “Puszek”, “Obcy w lesie”, “Misiaczek” ), czy znakomite przedstawienie przygotowane przez Grzegorza Turnau “Karnawał zwierząt”
Kolejny rok kontynuujemy też współpracę z grupą folkową Orkiestra Dni Naszych. Muzycy zaprezentowali nam dwa koncerty – mikołajkowy “Listy do Świętego Mikołaja” i kwietniowy – “Piosenki mądrych dzieci”
Przedłużyliśmy współpracę z grupą muzyków poznając na 5 spotkaniach muzykę klasyczną i instrumenty klasycznej orkiestry – flet, klarnet, skrzypce, obój podczas spotkań z Księżniczka Muzalindą.
Nasze nauczycielki jak zwykle w październiku zorganizowały konkurs recytatorski, w którym wzięły udział wszystkie dzieci z grup: Żółtej i Niebieskiej.
Propagowaniu kontaktów przedszkola z kulturą służą też lekcje muzealne starannie dobierane do możliwości percepcyjnych dzieci i tematyki kolejnych projektów realizowanych w przedszkolu. Obszerna lista zrealizowanych zajęć muzealnych znajduje się w zakładce WSPÓŁPRACA.
Ciekawe wycieczki do Łazienek (grupa Żółta) czy do Krakowa (grupa Niebieska) pozwalają na interesujące utrwalenie informacji o dorobku kulturowym naszego kraju.
sport

Przedszkole realizuje program sportowy opracowany dla nas przez pracownika naukowego AWF dr Tadeusza Staniszewskiego, który uwzględnił wiek dzieci, ich dojrzałość fizyczną, psychiczną i społeczną. Za aktywność fizyczną przedszkolaków starszych w roku szkolnym 2016/2017 odpowiadały w szczególności dwie absolwentki AWF pracujące od wielu lat w przedszkolu – Katarzyna Lewecka (mająca również uprawnienia instruktora gimnastyki korekcyjnej i instruktora rekreacji ruchowej, Barbara Matuszewska (mająca również uprawnienia instruktora pływania i instruktora rekreacji ruchowej) a za zajęcia sportowe grupy najmłodszej nauczycielka grupy Anna Lasota .

Najmłodsza grupa – Czerwona dwa razy w tygodniu uczestniczy w półgodzinnych zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej. W grupie Żółtej (średniaków) wprowadzona została gimnastyka korekcyjna w wymiarze ½ godziny/tygodniowo oraz zajęcia na hali treningowej klubu judo (prowadzone przez nauczycielkę przedszkola). Grupa najstarsza – Niebieska kontynuuje zajęcia na hali, pod kierunkiem trenerów klubu Tie Break, uważanych za jednych z najlepszych w Polsce specjalistów od treningu tenisowego dzieci najmłodszych i tak jak młodsze przedszkolaki korzysta raz w tygodniu z hali judo. Uzupełnieniem powyższych aktywności są proponowane dla dzieci powyżej 4 roku życia zajęcia funny judo prowadzone przez klub JUDO LEGIA WARSZAWA należący do dwukrotnego olimpijczyka Krzysztofa Wiłkomirskiego. W tej formie zajęć w roku szkolnym 2016/17 uczestniczyło 17 osób, czyli 65% przedszkolaków, którym dedykowane są powyższe zajęcia.

Nasze przedszkolaki korzystają często z pobliskiej infrastruktury sportowej:

 • dzieci z grup Żółtej i Niebieskiej odbyły w tym sezonie zimowym 4 treningi łyżwiarskie na lodowisku
 • dzieci  z wielką radością uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych na trampolinach
 • przedszkolaki ze wszystkich grup korzystały z boisk pobliskiego gimnazjum

Kontynuowane były  zajęcia na basenie Koncertowa, w których uczestniczyło (raz w tygodniu) 10 osób spośród 20, którym dedykowany był ten projekt. Trening pływacki zaowocował startem trójki przedszkolaków w ogólnoursynowskim turnieju Foki na start (kwiecień 2017) oraz  bardzo dobrymi wynikami w egzaminach pływackich do klas sportowych (3 osoby).

Przedszkole propaguje też aktywność sportową w gronie rodziny. W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowało dla rodziców i dzieci

 • VI Rodzinny Bieg Przełajowy (wrzesień 2016)
 • sobotnie podchody w Lesie Kabackim (październik 2016)
 • sobotnią wycieczkę rowerowa do Lasu Kabackiego (czerwiec 2017)
 • zajęcia  sportowe dla mamy oraz dziecka, czyli sportowy Dzień Mamy (maj 2017)
 • turniej plażowej piłki siatkowej, czyli sportowy Dzień Taty z okazji Dnia Taty (czerwiec 2017)
 • możliwość startu w Biegu Krasnala towarzyszącemu Biegowi Firmowemu w Lesie Kabackim ( startowało dwoje przedszkolaków)
 • wspólny- zakończony dużym sukcesem, to jest zajęciem 66 miejsca wśród 250 startujących drużyn – start kadry przedszkola i rodziców w biegu sztafetowym 4,2X5 km podczas Biegu Firmowego(czerwiec 2017)

Wszystkie nasze starania o aktywność fizyczną wychowanków, zaowocowały dobrymi wynikami podczas rywalizacji ursynowskich przedszkolaków. Nasze przedszkole zwyciężyło w  XVI Turnieju o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia w maju 2017 roku (startowało 11 zespołów) a także dzielnie walczyło w eliminacjach V Igrzysk Przedszkolaków (wśród 16 startujących drużyn) w kwietniu 2017 roku

Przedszkole monitoruje rozwój sprawności fizycznej podopiecznych. We wrześniu 2016 i czerwcu 2017 roku odbyły się próby Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej Przedszkolaków. Starannie opracowane wyniki zostały udostępnione rodzicom wraz ze wskazówkami dotyczącymi domowej opieki nad fizycznym rozwojem dziecka.

f3

Nasze przedszkole aktywnie współpracuje z:

*Ursynowskimi bibliotekami dla dzieci i młodzieży (mieszczącymi się przy ulicy Wasilkowskiego i przy ulicy Barwnej). Dzięki dwukrotnym w ciągu miesiąca wypożyczeniom książek przedszkolaki ze wszystkich grup mogły zapoznać się w roku szkolnym 2016/2017 z około 200 pozycjami z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej, a także pozycjami z serii “Zaczynam czytać”  Podczas wakacji  przedszkolaki korzystają z oferty “Lata w bibliotece”, biorąc udział w spektaklach teatralnych.

*Klubami tenisowymi Tie Break i Judo Legia Warszawa wzbogacając zasoby lokalowe i kadrowe przedszkola.

*Centrum Nauki Kopernik, które  w roku szkolnym 2016/2017 odwiedziła grupa Żółta (Galeria Bzz!) oraz grupa Niebieska (wystawa “Płyń lub giń!”) oraz ekspozycja “Korzenie cywilizacji” )

*Warszawskimi muzeami, które przygotowały dla nas lekcje wzbogacające tegoroczne projekty:

 • Muzeum Narodowe zaproponowało udział w lekcjach muzealnych “Podróż do Edo” i “Prawdziwa historia Świętego Mikołaja”
 • Przedszkolaki z grupy Żółtej uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych w ogrodzie wilanowskim
 • Muzeum Ziemi i Instytut Geologii wzbogaciły swymi zajściami projekt Niebieskich Ziemia
 • Muzeum Sportu i Turystyki zorganizowało dla Niebieskich  lekcję dotyczącą historii kolarstwa
 • W Muzeum Rzeźby Ksawerego Dunikowskiego uczestniczyliśmy w warsztatach “Glina jako tworzywo rzeźbiarskie”

*Uczelnią SGGW, która już po raz siódmy zaprosiła nas na interesujące zajęcia poznawcze, czyli Majówkę w SGGW i  której zielone tereny (park, kolekcję magnolii, doświadczalne uprawy) obserwujemy kilka razy w ciągu roku. Jesienią 2016 roku grupa Niebieskich uczestniczyła też w zajęciach prowadzonych na terenie szklarni przez pracowników SGGW.

*Rodzicami. Dzięki ich zaangażowaniu zebraliśmy w tym roku szkolnym około 1200 kilogramów makulatury, a  uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczyliśmy na zakup filmów edukacyjnych dla przedszkola.

Dziesięcioro Rodziców zaangażowało się w wystawienie spektaklu “Smok wawelski” (przedstawienie to uświetniło dzień pożegnania starszaków), wcielając się w role, przygotowując kostiumy i tworząc oprawę muzyczną (trąbka).

Rodzice zaangażowali się również w projekt “Bieg charytatywny” i tylko dzięki ich wsparciu przedszkole mogło wystawić pięcioosobową drużynę biegaczy.

Dzięki kontaktom zawodowym jednej z Mam uczestniczyliśmy w warsztatach geologicznych w Pracowni Geologii Politechniki Warszawskiej.

Dzięki zaangażowaniu rodziców podczas świątecznej loterii fantowej zgromadziliśmy taką sumę pieniędzy, która pozwoliła na zakup specjalistycznej karmy, kocyków i zabawek dla podopiecznych schroniska na Paluchu

Dzieci ze wszystkich grup mogły też uczestniczyć w 13 sobotnich spotkaniach rodzinnych

 • sportowych (bieg przełajowy, wycieczka rowerowa, Olimpiada Szachowa dla juniorów i seniorów)
 • plastycznych (lampiony z dyń, zdobienie pierników, wykonywanie Marzanny, wykonanie ceramicznego kalendarza adwentowego)
 • przyrodniczych (pracowita sobota w przedszkolnym ogrodzie)
 • edukacyjnych (Spacer po Krakowskim Przedmieściu “Ławeczki Chopina”, eksperymenty chemiczne, festiwal gier planszowych)
 • kulinarnych

Rodzice dzieci z grupy Żółtej, Czerwonej i Niebieskiej  a także absolwenci przedszkola regularnie czytali przedszkolakom.

Dzięki zaangażowaniu rodziców przygotowujących oryginalne kostiumy i rekwizyty oraz współpracy z instruktorami tańca z firmy SMILE SPORT przedszkolaki ze wszystkich grup uczestniczyły w niecodziennych balach: Makulaturowym i Pluszowego Misia.

*Zaprzyjaźnionym gabinetem stomatologicznym, w którym dzieci z grupy Niebieskiej miały wykonany przegląd zębów.

Kolejny już siódmy rok trwa współpraca z przyrodnikiem panem Romanem Personą prezentującym co dwa miesiące ciekawe zwierzęta. Przybliżaniu dzieciom świata roślin i zwierząt służą regularne wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych – w tym roku szkolnym jesienna wyprawa do “Czterech pór roku” i wiosenna do “Folwarku Bródno”.
osiagniecia

  

MAJ 2017. Pierwsze miejsce w XVI edycji Turnieju o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia.

Czerwiec 2017. I miejsce dla przedszkolaków z grupy Niebieskiej w  przeglądzie  tanecznym “Turniej Uśmiechniętego Przedszkolaka” organizowanym dla kilkunastu warszawskich przedszkoli

Czerwiec 2017 Start 6 chłopców z grupy Niebieskiej w międzyszkolnym turnieju szachowym w Wołominie zakończony zdobyciem przez jednego z chłopców IV kategorii szachowej, a przez trzech chłopców V kategorii szachowej