Blog

Żółci przygotowują prezent dla najbliższych

Ozdabianie pierników stało się pretekstem do zabaw cyferkowo- literowych. Dzieci otrzymywały na talerzu dwie czekoladowe cyfry. Tę cyfrę, którą wskazywała wartość wymienioną przez ciocię można było zjeść. Podobna zabawa dotyczyła liter. Z dwóch czekoladowych literek położonych na talerzu należało wskazać tę, która jest pierwszą literą imienia, drugą można było schrupać. Zarówno litery jak i otrzymane czekoladowe serduszka posłużyły do ozdoby pierników- prezentów dla rodziców.