Blog

Zakończenie Wielkiej Zbiórki Książek

Książki te w dniu dzisiejszym zostały przekazane do punktu zbiórki mieszczącego się w bibliotece na ulicy Koński Jar.