Blog

Z wizytą u mistrza Jana Matejki

Mogliśmy obejrzeć w niej kilka portretów namalowanych przez Mistrza, porozmawiać o treści kilku obrazów malarza (prezentujących założenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, portret królowej Jadwigi, czy króla Kazimierza Wielkiego). Przede wszystkim nasze zainteresowanie wzbudziło ogromne płótno “Bitwa pod Grunwaldem. Poświećiliśmy na skrupulatne jego obejrzenie wiele czasu, gdyż”

  1. Krokami mierzyliśmy długość obrazu-ponad 9 metrów!
  2. Wskazywaliśmy najbardziej widoczne postaci i rozmawialiśmy o nich (książę Witold, Jan Długosz, król Jagiełło, mistrz krzyżacki, Zawisza Czarny)
  3. Znając “Legendę o dwóch krzyżackich mieczach” rozmawialiśmy o przebiegu bitwy i talentach wojskowych króla
  4. Próbowaliśmy wyobrazić sobie jak powstawało tak ogromne dzieło – o rekwizytach potrzebnych do namalowania broni, sztandarów,  o tym skąd malarz czerpał wiedzę o przebiegu bitwy i jej uczestnikach
  5. Rozmawialiśmy o wartości obrazu dla Polaków i jego znaczeniu dla tożsamości narodowej

Wracając przez pełne fascynujących obrazów sale Muzeum,  zatrzymywaliśmy się przed portretami ostatniego króla Polski, wizerunkami malarskimi i rzeźbiarskimi Napoleona Bonaparte znanego dzieciom z tekstu Hymnu  czy  podobizną Ignacego Paderewskiego znanego z październikowej lektury. A ciocie pękały z dumy nad prezentowanym przez przedszkolaków zainteresowaniem i  historyczną wiedzą.