Blog

Najnowszy projekt Niebieskich

Nasze ścieżki badawcze dotyczą badania znaczenia wody w przyrodzie, w gospodarce, a także w kulturze. Nie zapominając o wiośnie zachęcającej do wielu aktywności na powietrzu zdążyliśmy w tym tygodniu:

  1. Stworzyć “beczkę słów”, w której umieściliśmy wiele przymiotników opisujących cechy wody
  2. Wykonać dwie prace plastyczne, w których woda była wiodącym tematem kompozycji
  3. Wykonać wiele doświadczeń badających między innymi zmiany stanu skupienia wody
  4. Na rytmice poznać słowa piosenki o obiegu wody w przyrodzie
  5. Przeczytać dowcipne opowiadanie Marii Terlikowskiej “Przygody kropli wody” znakomicie ilustrowane przez Bohdana Butenkę
  6. Uczestniczyć w turnieju dwóch drużyn szacujących pojemność różnych naczyń (i przy okazji poznawać różne miary objętości płynów)
  7. Posadzić wiosenne kwiaty w nowych kwietnikach, a podlewając je zauważyć ogromną rolę wody dla rozwoju roślin