Blog

Badacze przeszłości – “Moja osobista historia”

Zajęcia te wzbudzają wiele emocji, pozwalają i nauczycielkom, i dzieciom lepiej się poznać. Bardzo dziękujemy rodzicom za zaangażowanie – już 6 osób zaprezentowało nam swoje pamiątkowe zdjęcia (w formie papierowej bądź komputerowej prezentacji).