Blog

5 opowieści o Egipcie. Opowieść pierwsza – jak odczytać egipskie hieroglify.

Tak więc w poniedziałek zaopatrzeni w bogatą literaturę fachową  przystąpiliśmy do zgłębiania tajemnic Egiptu. Nasza pierwsza opowieść dotyczyła egipskich hieroglifów. Oglądaliśmy więc rysunki przedstawiające scenki z egipskiej szkoły, w której chłopcy uczyli się pisarskiego rzemiosła, zerkaliśmy na stelle i kartusze zdobione napisami i wreszcie oglądaliśmy ilustracje przedstawiające słynny kamień z Rosetty, dzięki któremu francuskiemu uczonemu udało się odczytać tajemnicze pismo.  A na zakończenie naszych prac badawczych wszyscy otrzymali tajemniczy zapis (imię kolegi lub koleżanki zapisane przy pomocy fragmentów odpowiednich liter) i wspólnie próbowaliśmy znaleźć podpowiedzi jak ten zapis odczytać. Ilość liter, powtarzanie się pewnych znaków, rozkodowanie pierwszej litery, która zawężała krąg poszukiwań właściciela imienia- pracowaliśmy tak jak badacze starożytnych zapisów. W rezultacie zastosowania tych pomysłów wszyscy szybko odnaleźli swój podpis i uzupełnili go o brakujące części liter.