Blog

5 opowieści o Egipcie. Opowieść 4- “Papirus”

Pomalowaliśmy naszą wielka piramidę używając dużych pędzli, mieszanką farby i piasku- teraz wygląda jak ta oryginalna wykonana z granitu i wapienia. Praca ta dostarczyła nam wielkiej radości, a przez rozentuzjazmowanego Stasia została nawet nazwana “megapracą”. Potem zasiedliśmy do koła i snuliśmy opowieść o tym jak z papirusowej trzciny powstaje papirus, co jeszcze innego można zrobić z papirusa. Oglądaliśmy też model łodzi “Ra”, którą na Ocean Atlantycki wypłynął norweski badacz Thor Heyerdahl, udowadniając swoją teorię o wędrówce kultur z Afryki do Ameryki (trzcinową łódź została zakupiona nad jeziorem Titicaca, bo tam znalazł Norweg najzręczniejszych budowniczych).

Wszystkim naszym działaniom towarzyszy duża aktywność dzieci, ciesząca nas niezmiernie i potwierdzająca trafność oddania wyboru tematów projektów w dziecięce ręce i umysły!